DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS

UYİK-2023 KONGRE  KİTABI YAYINLANMIŞTIR.

 

https://www.uyik.org/uploads/proceedings-book-of-the-uyik-2023-31ekim2023.pdf

 

Değerli katılımcılar, UYIK-2023 kongre kitabı, ISBN bilgisinin tarafımıza geç gönderilmesi sonucu, ancak bugün yayınlanabilmiştir. Sabrınız için teşekkür ederiz.

 

UYIK-2023 CONGRESS BOOK HAS BEEN PUBLISHED.

 

https://www.uyik.org/uploads/proceedings-book-of-the-uyik-2023-31ekim2023.pdf

 

Dear participants, the UYIK-2023 congress book could only be published today as the ISBN information was sent to us late. Thank you for your patience.

YAYIN OLANAKLARI

Değerli Katılımcılar;

Kongremize gönderilen bildiriler aşağıda ismi yer alan dergilerde hakem değerlendirmesi sonucu kongre özel sayısı olarak yayımlanabilecektir. Dergilere yayın gönderirken, Uygulamalı İstatistik Kongresinde sunulan bildiri olduğunu belirtmenizi rica ederiz. 

*Dergi yazım kuralları için lütfen ilgili derginin web sitesini ziyaret ediniz.

 
 
 

         

 

 

 

       International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences

         https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dergisi 

           https://dergipark.org.tr/en/pub/gopzfd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

           http://csj.cumhuriyet.edu.tr/tr/ 

 
Eskişehir Web Tasarım