DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS

UYIK-2024 Kongre Kitabı yayınlanmıştır. Kongre kitabına https://www.uyik.org/uploads/uyik--2024-proceeding-book.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Katılımcıların özet ve tam metinlerinde gördükleri eksikliklerin giderilmesi için 07.07.2024 tarihine kadar lutfi.bayyurt@gmail.com adresine ulaşmaları gerekmektedir.

YAYIN OLANAKLARI

Değerli Katılımcılar;

Kongremize gönderilen bildiriler aşağıda ismi yer alan dergilerde hakem değerlendirmesi sonucu kongre özel sayısı olarak yayımlanabilecektir. Dergilere yayın gönderirken, Uygulamalı İstatistik Kongresinde sunulan bildiri olduğunu belirtmenizi rica ederiz. 

*Dergi yazım kuralları için lütfen ilgili derginin web sitesini ziyaret ediniz.

 
 
 

         

 

 

 

       International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences

         https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dergisi 

           https://dergipark.org.tr/en/pub/gopzfd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

           http://csj.cumhuriyet.edu.tr/tr/ 

 
Eskişehir Web Tasarım