DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS

UYIK-2024 Kongre Kitabı yayınlanmıştır. Kongre kitabına https://www.uyik.org/uploads/uyik--2024-proceeding-book.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Katılımcıların özet ve tam metinlerinde gördükleri eksikliklerin giderilmesi için 07.07.2024 tarihine kadar lutfi.bayyurt@gmail.com adresine ulaşmaları gerekmektedir.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

İNDİR

Bildiri Hazırlama Kuralları

 

  • Başlığın ilk harfleri büyük 12pt, 1 satır aralığı ve koyu renkli yazılmalı.
  • Yazar isimleri 11pt, 1 satır aralıklı ve koyu renkli yazılmalı.
  • Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.
  • Yazarların adresleri yukarıda gösterildiği şekilde verilmeli ve ortalanmalıdır.
  • Özet başlığı 11 punto Times New Roman kalın yazı tipinde, sütuna göre ortalanmış, başlangıcı büyük harfle yazılmalıdır.
  • Özetteki metinler, İtalik, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, 1,15 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
  • Özet bir sayfayı geçmemelidir.
  • Anahtar kelimeler: İlk harfi büyük en az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalı. Anahtar kelimeler virgül (,) ile ayrılmalı. (Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2,)

 

Not 1: Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.

Not 2: Bildiri özetleri ve tam metinler türkçe sunulacak olsa bile, ingilizce olarak hazırlanmalıdır. İngilizce olarak hazırlanmayan metinler kabul edilmeyecektir.

 

 

 

Eskişehir Web Tasarım