DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS

UYİK-2023 KONGRE  KİTABI YAYINLANMIŞTIR.

 

https://www.uyik.org/uploads/proceedings-book-of-the-uyik-2023-31ekim2023.pdf

 

Değerli katılımcılar, UYIK-2023 kongre kitabı, ISBN bilgisinin tarafımıza geç gönderilmesi sonucu, ancak bugün yayınlanabilmiştir. Sabrınız için teşekkür ederiz.

 

UYIK-2023 CONGRESS BOOK HAS BEEN PUBLISHED.

 

https://www.uyik.org/uploads/proceedings-book-of-the-uyik-2023-31ekim2023.pdf

 

Dear participants, the UYIK-2023 congress book could only be published today as the ISBN information was sent to us late. Thank you for your patience.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

İNDİR

Bildiri Hazırlama Kuralları

Başlığın ilk harfleri büyük 12pt, 1 satır aralığı ve koyu renkli yazılmalı. Yazar isimleri 11pt, 1 satır aralıklı ve koyu renkli yazılmalı.

Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.

Yazarların adresleri yukarıda gösterildiği şekilde verilmeli ve ortalanmalıdır.

Özet başlığı 11 punto Times New Roman kalın yazı tipinde, sütuna göre ortalanmış, başlangıcı büyük harfle yazılmalıdır.

Özetteki metinler, İtalik, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto, 1,15 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özet bir sayfayı geçmemelidir.

Anahtar kelimeler: İlk harfi büyük en az 3 en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalı. Anahtar kelimeler virgül (,) ile ayrılmalı. (Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2,)

 

Not 1: Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, sunucu yazarın adından sonra (*) işareti konulmalıdır.

Not 2: Bildiri özetleri ve tam metinler (isteğe bağlı) ingilizce olarak hazırlanmalıdır.

Eskişehir Web Tasarım