EN

Kongre Taslak Kitapçığı Hakkında

Sayın katılımcılarımız 

Öncelikle kongremize göstermiş olduğunuz katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. Kongre kitapçığının son hali UYİK web sitesi kongre kitapları bölümünde  yayınlanmıştır. 

 

Dear participants

First of all, we would like to thank you for your contribution and support to our congress. Our congress proceedings book final version has been published in the congress books section of the UYIK website.

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

PROF. SHAFIQAH ABDULHAMID ALAWADHI
PROF. SHAFIQAH ABDULHAMID ALAWADHI

Shafiqah Alawadhi, Kuveyt Üniversitesi İstatistik ve Yöneylem Araştırması Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Kuveyt Üniversitesi İstatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden 1989 yılında, istatistik alanında yüksek lisans derecesini 1994 yılında almıştır. Aberdeen Üniversitesi'nden (İskoçya, Birleşik Krallık) 1998'de İstatistik Doktorası diploması almış olup,  ilgi alanları Genel İstatistik Bilimi, Bayes İstatistikleri, özellikle öznel olasılık değerlendirmesi, Çevresel İstatistikler, Zaman Serileri Analizi ve Çok Değişkenli İstatistiklerdir. Profesör Alawadhi, hakemli dergilerde 50'den fazla makale yayınlamış, konferanslarda 36 makale sunmuştur. Prof. Shafiqah Alawadhi kuwait Journal of Science baş editörüdür.

Prof. Dr. Tahsin KESİCİ
Prof. Dr. Tahsin KESİCİ

Tahsin Kesici, 01.03.1938 yılında Ermenek’te doğdu. İlk ve orta tahsilini bu şehirde tamamladı. 1956 yılında Konya Lisesi’nden ve 1960 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. İtalya’nın verdiği bir bursla 1960-1961 yıllarında bu ülkede sekiz ay araştırmalarda bulundu. Milano Üniversitesi’nde mezûniyet sonrası meslekî kurslara katıldı.

Haziran 1961 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ne asistan olarak giren Kesici, 1964 yılında doktorasını tamamladı. 1965-1967 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdi. Askerlik dönüşü A.Ü.Ziraat Fakültesi’nde yeni kurulan Genetik ve İstatistik Kürsüsü’nde göreve başladı. 1969-1971 yılları arasında iki yıl süreyle Federal Almanya’da konusu ile ilgili doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1971 yılında doçent olan Kesici, 1972-1982 yılları arasında Genetik ve İstatistik Kürsüsü Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra, Biyometri-Genetik Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırılan bu birimin on yedi yıl başkanlığını yürüttü.

 1979 yılında profesör olan Kesici, 1980-1984 yıllarında A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1984-1987 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 1987-1992 yıllarında Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1993-2002 yılları arasında dokuz yıl Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Rektörlüğe bağlı Enformatik Bölümü’nün Kurucu Başkanlığını ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü'nü yürüttü.

 Temmuz 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği’ne getirilen Kesici, bu görevini sürdürmekte iken, Eylül 2004’te TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Prof. Dr. Tahsin Kesici’nin yabancı dilleri Almanca ve İtalyanca’dır. Kendisi, sahasında literatür takip edecek kadar Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU
Prof. Dr. Orhan KAVUNCU

1949 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1971’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1977'de aynı fakültenin "Zirai Genetik ve İstatistik" Anabilim Dalında hazırladığı tezle Bilim Doktoru unvanını aldı. 1981-82 yıllarında Kanada Alberta Üniversitesinde doktora üstü bursla Teorik Populasyon Genetiği çalıştı. 1984'te doçent, 1991'de profesör oldu. 1993-1995 senelerinde Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde rektör vekilliği yaptı. 2004 yılında Kazakistan’ın Almatı Şehrinde Mesleki Kariyer ve Ekonomi Üniversitesinin Kurucu rektörü oldu. 2016 yılının Nisan ayına kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında çalıştı. Halen Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi Müdürüdür. Bilimsel alanında 30’dan fazla araştırma ve derleme makalesi, 3’ünde müşterek yazar olduğu 6 adet ders kitabı vardır.

Akademik çalışmaları yanında öğrencilik yıllarından beri fikri çalışmaları da olan Orhan Kavuncu 12 Eylül 1980’den önce Ocak, Töre, Devlet, Hasret, Genç Arkadaş gibi dergi ve gazetelerde yazdı. Daha sonra da Türk Yurdu dergisinde yazıları çıktı. Türk Dünyası konulu iki kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

Sivil Toplum kuruluşlarında da görev yapan Orhan Kavuncu 1980’den önce Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Ülkü-Bir ve Ülkü-Tek Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1985-1993 ve 2005-2013 yıllarında Türk Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2000-2002 yıllarında Almanya'da Avrupa Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığını yaptı.

Bir dönem siyasetle de uğraşan Kavuncu, 1995-1999'da BBP Adana milletvekili olarak görev yaptı ve 2003 yılına kadar da BBP Genel Merkez Yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu.

Halen Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı (TOEK) ve Türkiye Özbekistan Dostluk Derneği (TODD) Başkanı olan Orhan Kavuncu evli, üç çocuk babası ve sekiz torun dedesidir.

 

Prof. Dr. Yüksel Bek
Prof. Dr. Yüksel Bek

Prof. Dr. Yüksel Bek, 1949 yılında Alaca (Çorum)'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1969 yılında mezun oldu. İki yıl asistanlık yaptıktan sonra, 1971 yılında devlet bursu ile lisansüstü öğrenimi için İngiltere’ye gitti. University of Reading, Applied Statistics (Department of Mathematics and Statistics) bölümünde lisans tamamlama eğitimini başarı ile bitirerek, University of Reading, Applied Statistics Department' da yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne dönerek o zamanki ismi ile İstatistik ve Planlama bilim dalında göreve başladı.

Doktora öğrenimini 1976 yılında tamamladı. 1976-1981 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Dr. Asistan olarak görev yaptı. 1981 Yılında Fen Bilimleri, Uygulamalı İstatistik (Biyoistatistik) bilim dalında doçent oldu. YÖK yasası ile birlikte yeniden yapılanma sonrasında 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (ÇÜZF), Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda doçent olarak göreve başladı. Aynı anabilim dalında 1989 yılında Biyometri profesörü oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'nın kuruluşu ile birlikte Kurucu Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoistatistik profesörü olarak göreve başladı. Bu görevini 2016 yılına kadar sürdürerek aynı yıl emekliye ayrıldı.

1982-2000 yılları arasında ÇÜZF Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı başkanlığı, 1991- 1994 yıllarında ÇÜZF dekan yardımcılığı, 1994-1996 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 1996-1999 yıllarında Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2000 yılında OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, 2000-2006 yıllarında OMÜ Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2000-2016 yıllarında OMÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürüttü. İstatistik alanında 100 civarında orijinal araştırma makalesi, 2 kitap ve konferans bildirileri şeklinde çok sayıda bilimsel eser sahibidir.

Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ

Prof. Dr. Zeynel Cebeci, 1960 yılında Giresun'da doğdu. Lisans öğrenimini 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde; yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde sırasıyla 1985 ve 1990 yıllarında tamamladı. En İyi Doğrusal Yansız Tahmin için bilişim algorit- maları geliştirme konulu doktora çalışmasının bir bölümünü yapmak üzere 1987- 1988 yıllarında Hohenheim Üniversitesi Haustier genetik Bölümü’nde (Stuttgart, Almanya) araştırma çalışmalarında bulunmuş, ders ve kurslara katılmış; büyük boyutlu matrislerin tersinin alınması için Fortran dilinde dolaylı yöntemler üze- rinde çalışmalar yürütmüştür.

1983-1985 yıllarında muhtelif özel sektör kuruluşlarında bilgisayar programcısı ve yönetici olarak çalışmıştır. 1986-1992 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde araştırma görevlisi; 1992 yılı sonundan itibaren aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 1993’te doçentliğe, 1999 yılı sonunda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı’nda profesörlüğe atanmıştır. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Muhtelif yıllarda Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü, Enformatik Bölüm başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi müdürü olarak görev yapmıştır.

İstatistik ve tarımsal bilişim teknolojileri konulu lisans dersleri; Python, R ile istatistik analiz, biyoinformatik ve mikrodizi analizi konulu çeşitli lisansüstü dersleri vermektedir. Metadata, semantik, multilingual web, bulanık ve olabilirlikli kümeleme analizi, küme başlatma algoritmaları ve tarımda yapay sinir ağları konusunda bilimsel araştırmaları bulunmakta olup CRAN’de dağıtılan kpeaks, inaparc ve ppclust ile GitHub'ta yayınlanan fcvalid ve Vat Ana R paketlerinin geliştiricisidir. Avrupa Birliği tarafından ICT-PSP kapsamında desteklenen Organic.Lingua çok dilli web projesi son yıllarda katıldığı uluslararası projeler arasında yer almaktadır. feedTrace gıda izlenebilirliği sistemi, Traglor: Türkiye Tarımsal Öğrenme Kaynakları Deposu tarımsal bilişim alanında yapmış olduğu önemli projeler arasında bulunmaktadır. Hobi olarak doğada gezinmekte, kelebek ve kuş gözlemciliği ve makro fotoğrafçılığı yapmaktadır. AdaMerOs: Türkiye Kelebek Gözlemcileri Topluluğu (adameros.org) kurucusu ve sistem geliştiricisidir.

Prof. Dr. Hayrettin OKUT
Prof. Dr. Hayrettin OKUT

Prof. Dr. Hayrettin Okut, 1961 yılında Erzurum-Karayazı doğumlu. Lisans öğrenimini 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; yüksek lisans öğrenimini 1988 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve doktora öğrenimi 1992 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Doktora öğrenimi süresince İstatistik-Bioistatistik-Kantitatif Genetik konularında derslere katılmak ve araştırmalarda bulunmak üzere 39. Madde ile 1990-1991 yıllarında Minnesota Üniversite’nde görevli olarak bulunmuştur. 1992-1996 yılında Van YYÜ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biometri ve Genetik Anabilim Dalı’nda yardımcı docent, 1996-2001 yılında docent ve 2002-2018 yılılları arasında professörlük kadrosu ile görev yapmıştır.

1997-1998’de TÜBİTAK B2 bursuyeri olarak University of Nebraska`da doktora sonrası öğrenimini yapmıştır ve yürümekte olan bazı projelerde aktif görevler almıştır. 2001-2003 yılları arasında Fulbright Bursiyeri ve Senior Research Assoc olarak Oregon Research Institute ve University of Oregon’da bulunmuş ve birçok projede görev almıştır. 2005 yılında Avrupa Birliği Maria Curie European Transfer of Knowledge bursiyeri olarak Italya-Palermo Üniversitesi tarafından davet edilmiş ve burada 4 ay süre ile doktora öğrencileri ve akademisyenlene 3 farklı konuda ders vermiştir. 2007 yılında Kuzey Irlanda -Queen’s University-Belfast ile birlikte hazırladığı bir proje ile European Union Advisory Board’dan destek almış ve proje 2009 yılında bitirilmiştir.

2009 yılında Universite of Wisconsin- Department of Animal Sci.’ın verdiği senior research assoc. bursu ile Yapay Sinir Ağları konusunda çalışmalar yapmış, lisansüstü düzede ders vermiş ve workshop düzenlemiştir. 2014 yılında Nell’ambito del progetto bursu ile University of Palermo, Italy’da “Mixed Models for Genetic Data” konusunda doktora öğrencilerine ders vermek üzere davet edilmiştir. 2015 yılında Wake Forest University, School of Medicine: Genomic Center and Personalized Medicine bölümü tarafında “Makine öğrenimi ve GWAS” konularında çalışmalarda bulunmak, yürütülmekte olan birçok projenin veri analizi yapmak ve lisansüstü ders vermek üzere kendisine burs verilmiştir.

2018 yılında çok değer verdiği Van YYÜ’ndeki görevinden emekli olup, Kansas University-School of Medicine, Population Health Bölümü’nde göreve başlamış ve halen aynı görevi devam etmektedir. Hayrettin Okut Van-YYÜ’de hizmet yaptığı süre boyunca değişik tarihlerde Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı başkanlığı, Zootekni Bölüm başkanlığı, Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü, Ziraat Fakültesi Dekan vekilliği, Van YYÜ rektör yardımcılığı ve YYÜ Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve 1999 yılında üniversitenin internet altyapısını oluşturma görevini üstlenmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Eskişehir Web Tasarım