EN

UYIK-2021 Kongre Sunumları ve Kurslar

Sayın katılımcılarımız 

Öncelikle kongremize göstermiş olduğunuz katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz. UYIK-2021 Açılış, oturumlar ve kurslara ait kayıtları (Uyik tv) youtube kanalından izleyebilirsiniz.

İzlemek için Tıklayınız

DAVETLİ KONUŞMACILAR

PROF. DR. ARZU KANIK
PROF. DR. ARZU KANIK

Prof. Dr. Arzu KANIK, PhD, Dr.Kanik Professor in Biostatistics. Founding member of MedicReS (Medical Research Support) Vienna Austria, and MedicReS Scientific Director since 2007. She was born in Ankara, Turkey graduated from Ankara High School, she has obtained her Ph.D. degree at the Biometry and Genetics Department of Ankara University. Dr. Kanik gained research experience at the Natural and Applied Science Research Institute of Ankara University at the Biometrics Department as a research assistant between 1990- 1999.

She was appointed as the founder of the Biostatistics Department to Mersin University in 2000. Until 2016 December, she was the chairman of this department. She was director of Vocational Health School at Mersin University between 2010- 2014, She was director of student affairs between 2006-2008 She was a visiting professor at Harvard University between August - December 2011 in Boston. She highly concentrates on postgraduate medical research education and she is editor in chief in MedicReS Publications.

She was appointed as the founder of the Biostatistics Department to the University of Health Sciences,. She is also the founder and director of AEK Research and Education Company. She is the director of the developer team of E-PICOS software. Currently, she is working at the University of Health Sciences, Istanbul. Dr Kanik is also Member of The Board of Advisors for Turkish Ministry of Health about Covid 19 Vacciene developments . Dr. Kanik has authored over 200 research articles, reports, and reviews. The h index of Dr. Kanık is 38. According to webometrics 2019 Dr. kanık's rank is 260 among more than 4000 rankings of scientists in Turkish Institutions She has two adult children.

PROF. SHAFIQAH ABDULHAMID ALAWADHI
PROF. SHAFIQAH ABDULHAMID ALAWADHI

Shafiqah Alawadhi, Kuveyt Üniversitesi İstatistik ve Yöneylem Araştırması Bölümü'nde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Kuveyt Üniversitesi İstatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden 1989 yılında, istatistik alanında yüksek lisans derecesini 1994 yılında almıştır. Aberdeen Üniversitesi'nden (İskoçya, Birleşik Krallık) 1998'de İstatistik Doktorası diploması almış olup,  ilgi alanları Genel İstatistik Bilimi, Bayes İstatistikleri, özellikle öznel olasılık değerlendirmesi, Çevresel İstatistikler, Zaman Serileri Analizi ve Çok Değişkenli İstatistiklerdir. Profesör Alawadhi, hakemli dergilerde 50'den fazla makale yayınlamış, konferanslarda 36 makale sunmuştur. Prof. Shafiqah Alawadhi kuwait Journal of Science baş editörüdür.

Prof. Dr. Yüksel Bek
Prof. Dr. Yüksel Bek

Prof. Dr. Yüksel Bek, 1949 yılında Alaca (Çorum)'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1969 yılında mezun oldu. İki yıl asistanlık yaptıktan sonra, 1971 yılında devlet bursu ile lisansüstü öğrenimi için İngiltere’ye gitti. University of Reading, Applied Statistics (Department of Mathematics and Statistics) bölümünde lisans tamamlama eğitimini başarı ile bitirerek, University of Reading, Applied Statistics Department' da yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'ne dönerek o zamanki ismi ile İstatistik ve Planlama bilim dalında göreve başladı.

Doktora öğrenimini 1976 yılında tamamladı. 1976-1981 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Dr. Asistan olarak görev yaptı. 1981 Yılında Fen Bilimleri, Uygulamalı İstatistik (Biyoistatistik) bilim dalında doçent oldu. YÖK yasası ile birlikte yeniden yapılanma sonrasında 1982 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (ÇÜZF), Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı'nda doçent olarak göreve başladı. Aynı anabilim dalında 1989 yılında Biyometri profesörü oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı'nın kuruluşu ile birlikte Kurucu Anabilim Dalı Başkanı ve Biyoistatistik profesörü olarak göreve başladı. Bu görevini 2016 yılına kadar sürdürerek aynı yıl emekliye ayrıldı.

1982-2000 yılları arasında ÇÜZF Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı başkanlığı, 1991- 1994 yıllarında ÇÜZF dekan yardımcılığı, 1994-1996 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 1996-1999 yıllarında Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2000 yılında OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, 2000-2006 yıllarında OMÜ Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2000-2016 yıllarında OMÜ Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürüttü. İstatistik alanında 100 civarında orijinal araştırma makalesi, 2 kitap ve konferans bildirileri şeklinde çok sayıda bilimsel eser sahibidir.

Prof. Dr. Orhan KAVUNCU
Prof. Dr. Orhan KAVUNCU

1949 yılında Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1971’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 1977'de aynı fakültenin "Zirai Genetik ve İstatistik" Anabilim Dalında hazırladığı tezle Bilim Doktoru unvanını aldı. 1981-82 yıllarında Kanada Alberta Üniversitesinde doktora üstü bursla Teorik Populasyon Genetiği çalıştı. 1984'te doçent, 1991'de profesör oldu. 1993-1995 senelerinde Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde rektör vekilliği yaptı. 2004 yılında Kazakistan’ın Almatı Şehrinde Mesleki Kariyer ve Ekonomi Üniversitesinin Kurucu rektörü oldu. 2016 yılının Nisan ayına kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında çalıştı. Halen Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Uygulama Araştırma Merkezi Müdürüdür. Bilimsel alanında 30’dan fazla araştırma ve derleme makalesi, 3’ünde müşterek yazar olduğu 6 adet ders kitabı vardır.

Akademik çalışmaları yanında öğrencilik yıllarından beri fikri çalışmaları da olan Orhan Kavuncu 12 Eylül 1980’den önce Ocak, Töre, Devlet, Hasret, Genç Arkadaş gibi dergi ve gazetelerde yazdı. Daha sonra da Türk Yurdu dergisinde yazıları çıktı. Türk Dünyası konulu iki kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.

Sivil Toplum kuruluşlarında da görev yapan Orhan Kavuncu 1980’den önce Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Ülkü-Bir ve Ülkü-Tek Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1985-1993 ve 2005-2013 yıllarında Türk Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2000-2002 yıllarında Almanya'da Avrupa Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığını yaptı.

Bir dönem siyasetle de uğraşan Kavuncu, 1995-1999'da BBP Adana milletvekili olarak görev yaptı ve 2003 yılına kadar da BBP Genel Merkez Yönetiminde çeşitli görevlerde bulundu.

Halen Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı (TOEK) ve Türkiye Özbekistan Dostluk Derneği (TODD) Başkanı olan Orhan Kavuncu evli, üç çocuk babası ve sekiz torun dedesidir.

 

Prof. Dr. Zeynel CEBECİ
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ

Prof. Dr. Zeynel Cebeci, 1960 yılında Giresun'da doğdu. Lisans öğrenimini 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde; yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde sırasıyla 1985 ve 1990 yıllarında tamamladı. En İyi Doğrusal Yansız Tahmin için bilişim algorit- maları geliştirme konulu doktora çalışmasının bir bölümünü yapmak üzere 1987- 1988 yıllarında Hohenheim Üniversitesi Haustier genetik Bölümü’nde (Stuttgart, Almanya) araştırma çalışmalarında bulunmuş, ders ve kurslara katılmış; büyük boyutlu matrislerin tersinin alınması için Fortran dilinde dolaylı yöntemler üze- rinde çalışmalar yürütmüştür.

1983-1985 yıllarında muhtelif özel sektör kuruluşlarında bilgisayar programcısı ve yönetici olarak çalışmıştır. 1986-1992 yıllarında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde araştırma görevlisi; 1992 yılı sonundan itibaren aynı bölümde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 1993’te doçentliğe, 1999 yılı sonunda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı’nda profesörlüğe atanmıştır. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Muhtelif yıllarda Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü, Enformatik Bölüm başkanı ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezi müdürü olarak görev yapmıştır.

İstatistik ve tarımsal bilişim teknolojileri konulu lisans dersleri; Python, R ile istatistik analiz, biyoinformatik ve mikrodizi analizi konulu çeşitli lisansüstü dersleri vermektedir. Metadata, semantik, multilingual web, bulanık ve olabilirlikli kümeleme analizi, küme başlatma algoritmaları ve tarımda yapay sinir ağları konusunda bilimsel araştırmaları bulunmakta olup CRAN’de dağıtılan kpeaks, inaparc ve ppclust ile GitHub'ta yayınlanan fcvalid ve Vat Ana R paketlerinin geliştiricisidir. Avrupa Birliği tarafından ICT-PSP kapsamında desteklenen Organic.Lingua çok dilli web projesi son yıllarda katıldığı uluslararası projeler arasında yer almaktadır. feedTrace gıda izlenebilirliği sistemi, Traglor: Türkiye Tarımsal Öğrenme Kaynakları Deposu tarımsal bilişim alanında yapmış olduğu önemli projeler arasında bulunmaktadır. Hobi olarak doğada gezinmekte, kelebek ve kuş gözlemciliği ve makro fotoğrafçılığı yapmaktadır. AdaMerOs: Türkiye Kelebek Gözlemcileri Topluluğu (adameros.org) kurucusu ve sistem geliştiricisidir.

Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT
Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT

Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT 1986 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun olmuştur.  1991 yılında Reading Üniversitesinde Uygulamalı İstatistik bölümünde yüksek lisans eğitimini, 1995 yılında Edinburgh Üniversitesinde Matematik ve İstatistik bölümünde doktora eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Ana Bilim Dalında Yrd. Doç. Dr. Olarak göreve başlayan Fırat, 1997 yılında Doçentlik unvanını almıştır. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Ana Bilim Dalında görev almıştır.

Aynı Üniversitede 2003 yılında Profesörlük unvanını almış olup halen görevine devam etmektedir. Uluslararası ve ulusal hakemli indeksli dergilerde ve uluslararası ve ulusal bildirilerde sunulmuş bildiriler olmak üzere 120’nin üzerinde yayını bulunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Bayesian Veri Analizi, Deneme Tasarımı, Doğrusal Olmayan Modeller, Uygulamalı Çok Değişkenli Analiz ve Doğrusal Modeller dâhil olmak üzere değişik istatistiksel dersler vermektedir. Son on yıldır, model veri asimilasyonu için olasılığa dayalı ve Bayesian yöntemlerine ağırlık vermektedir.

Hem zootekni (Lisans) hem de istatistik (Yüksek Lisans ve Doktora) özgeçmişi ile farklı bölümlerden (örneğin, Ekonometri, Ziraat, İşletme, vs) farklı öğrencilere dersler vermek suretiyle, istatistiksel pedagoji üzerine benzersiz bir bakış açısına sahiptir.

 

Prof. Dr. Hayrettin OKUT
Prof. Dr. Hayrettin OKUT

Prof. Dr. Hayrettin Okut, 1961 yılında Erzurum-Karayazı doğumlu. Lisans öğrenimini 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde; yüksek lisans öğrenimini 1988 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ve doktora öğrenimi 1992 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Doktora öğrenimi süresince İstatistik-Bioistatistik-Kantitatif Genetik konularında derslere katılmak ve araştırmalarda bulunmak üzere 39. Madde ile 1990-1991 yıllarında Minnesota Üniversite’nde görevli olarak bulunmuştur. 1992-1996 yılında Van YYÜ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biometri ve Genetik Anabilim Dalı’nda yardımcı docent, 1996-2001 yılında docent ve 2002-2018 yılılları arasında professörlük kadrosu ile görev yapmıştır.

1997-1998’de TÜBİTAK B2 bursuyeri olarak University of Nebraska`da doktora sonrası öğrenimini yapmıştır ve yürümekte olan bazı projelerde aktif görevler almıştır. 2001-2003 yılları arasında Fulbright Bursiyeri ve Senior Research Assoc olarak Oregon Research Institute ve University of Oregon’da bulunmuş ve birçok projede görev almıştır. 2005 yılında Avrupa Birliği Maria Curie European Transfer of Knowledge bursiyeri olarak Italya-Palermo Üniversitesi tarafından davet edilmiş ve burada 4 ay süre ile doktora öğrencileri ve akademisyenlene 3 farklı konuda ders vermiştir. 2007 yılında Kuzey Irlanda -Queen’s University-Belfast ile birlikte hazırladığı bir proje ile European Union Advisory Board’dan destek almış ve proje 2009 yılında bitirilmiştir.

2009 yılında Universite of Wisconsin- Department of Animal Sci.’ın verdiği senior research assoc. bursu ile Yapay Sinir Ağları konusunda çalışmalar yapmış, lisansüstü düzede ders vermiş ve workshop düzenlemiştir. 2014 yılında Nell’ambito del progetto bursu ile University of Palermo, Italy’da “Mixed Models for Genetic Data” konusunda doktora öğrencilerine ders vermek üzere davet edilmiştir. 2015 yılında Wake Forest University, School of Medicine: Genomic Center and Personalized Medicine bölümü tarafında “Makine öğrenimi ve GWAS” konularında çalışmalarda bulunmak, yürütülmekte olan birçok projenin veri analizi yapmak ve lisansüstü ders vermek üzere kendisine burs verilmiştir.

2018 yılında çok değer verdiği Van YYÜ’ndeki görevinden emekli olup, Kansas University-School of Medicine, Population Health Bölümü’nde göreve başlamış ve halen aynı görevi devam etmektedir. Hayrettin Okut Van-YYÜ’de hizmet yaptığı süre boyunca değişik tarihlerde Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı başkanlığı, Zootekni Bölüm başkanlığı, Ziraat Fakültesi Dekan yardımcılığı, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü, Ziraat Fakültesi Dekan vekilliği, Van YYÜ rektör yardımcılığı ve YYÜ Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu başkanlığı gibi görevlerde bulunmuş ve 1999 yılında üniversitenin internet altyapısını oluşturma görevini üstlenmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Eskişehir Web Tasarım